Najbliższe wydarzeniaMigawka z ulicy Niezłomnych w Mogilnie.