Najbliższe wydarzeniaNa ulicy Hallera poprawiane jest oznakowanie poziome.